User Name
Password

V√ĄLKOMMEN TILL SHAAM & ASSOCIATES


SHAAM & ASSOCIATES är ett av de ledande immaterialrätts företagen i Sri Lanka, som tillhandahåller högkvalitativa juridiska tjänster skräddarsydda för att möta behoven av både inhemska och internationella kunder.

Vårt företag har en väl etablerad och levande immateriell praxis i Sri Lanka, med tonvikt på varumärken, patent, utformning av integrerade kretsar, industriell formgivning, upphovsrätt, geografiska indikatorer, affärshemligheter, illojal konkurrens och hemlig information, domännamn, licensiering och tekniköverföring och andra relaterade områden. Vi tillhandahåller fullt sortiment av tjänster av immaterialrättsliga lagar inklusive tjänster som sträcker sig från anmälningar och åtal på nationell immateriell äganderättsnivå i Sri Lanka och verkställighet av tjänster såsom administrativa räder, utredningar, skador och rättstvister. Vi tillhandahåller även tjänster i andra länder genom ett nätverk av advokatbyråer över hela världen med vilka de nära arbetar.

Vårt praxisteam inkluderar jurister och unga advokater som åtagit sig att skydda immateriella rättigheter i Sri Lanka och rättigheter utanför Sri Lanka.

Om en klient är en individ, ett litet företag, medelstort eller ett stort företag, så erbjuder SHAAM & ASSOCIATES jurister och experter alltid samma trevliga, ärliga och professionell service.

SHAAM & ASSOCIATES utgör för närvarande ett antal inhemska och multinationella företag över hela världen med upphandling och skydd av immateriella rättigheter. SHAAM & ASSOCIATES använder praktiska och kostnadseffektiva strategier som baseras på de affärsmässiga målen för våra klienter, tillsammans med engagemang och hårt arbete, för att erbjuda våra kunder högkvalitativa Immateriella tjänster.

Våra prioriteringar är excellens i lag, snabbhet, effektivitet och professionalism, kommersiellt realistisk rådgivning, tillgång till specialistkunskap, vänlig och personlig service och tillhandahållande av juridisk expertis.

Vi är övertygade om, att om du skulle ge oss en möjlighet att hjälpa dig i sådana frågor ovan, skulle vi kunna skapa den största tillfredsställelse och framgång i genomförandet av åtgärder om du bara ger oss en bild av dina behov eller ber ditt juridiska ombud att kontakta oss via e-post eller på vår adress.


KONTAKTA OSS :

AVDELNING
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN
IP-AVDELNINGEN
VARUM√ĄRKES AVDELNING
PATENTAVDELNING
INDUSTRIDESIGN AVDELNINGEN
COPYRIGHT AVDELNING
RISK MEDDELANDE AVDELNINGEN
UTREDNINGS AVDELNINGEN
ALLM√ĄNNA AVDELNINGEN